بخشی از فعالیت ها
 
 

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

به نام خدا
 
سند تحول بنیادین مرجع کلیه فعالیت ها و برنامه هایی است که در راستای تحقق تعلیم و تربیت اسلامی تدوین می گردد، لذا جهت اطلاع اولیا و دانش آموزان گرامی محتوای سند به تفکیک فصل تقدیم می گردد.
 
 
دبیرستان دوره اول نمونه دولتی سعدی