شیوه نامه برگزاری جشنواره نوجوان سالم

به منظور ترویج شیوه های زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر، سوء مصرف مواد و آسیب های اجتماعی با هدف رشد و شکوفایی قابلیت ها و ظرفیت های دانش آموزان اقدام به برگزاری پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم را در سطح مدرسه کرده ایم.
محور فعالیت های دانش آموزان در زمینه نقاشی، روزنامه دیواری،عکس ، شعر، فیلم و ایده پردازی با موضوعات ذیل می باشد
1- پیشگیری از گرایش دخانیات
2- پیشگیری از گرایش سوء مصرف مواد
3- پیشگیری از گرایش به خشونت 
4-برقراری ارتباط موثر و مناسب با والدین و دوستان
5-استفاده بهینه از موبایل، اینترنت، شبکه های مجازی
مهلت ارسال آثار تا ابتدای دی ماه می باشد
 
به آثار برگزیده دانش آموزان ضمن برگزاری نمایشگاه جوایزی در سطح مدرسه،منطقه و استان اهدا می گردد.
جهت اطلاع بیشتر از تشکیل قالب آثار روزهای شنبه به واحد مشاوره نزد خانم شریفی مراجعه نمایید