اطلاعیه پذیرفته شدگان مرحله 3

 
مدارک مورد نیاز ثبت نام:
 
 1. کارنامه اصلی ششم ابتدایی.
 2. شناسنامه سلامت.
 3. اصل شناسنامه دانش آموز و یک برگ تصویر آن.
 4. شناسنامه پدر و مادر و تصویر صفحه اول و دوم .
 5. کارت ملی پدر و مادر و تصویر پشت و روی کارت
 6. CD عکس اسکن شده دانش آموز (جدید).
 7. تعداد 6 قطعه عکس جدید3×4 (مطابق CD).
 8. اصل مدارک محل سکونت و یک برگ تصویر آن (سند تک برگ یا بنچاق-اجاره نامه فقط با کد پیگیری)
 9. اصل مدارک ایثارگری و یک برگ تصویر آن
 10. تصویر حکم کارگزینی والدین فرهنگی
 11. کلیه نمون برگ های تکمیل شده ( در آموزشگاه تحویل خواهد شد).

 

حضور دانش آموز به همراه ولی الزامی است.

          در صورت ناقص بودن مدارک ثبت نام انجام نخواهد شد.