جشنواره نوجوان خوارزمی

 عنوان  آمار  آخرین پاسخ
آثار دانش آموزان در سال 95 0 پاسخ
323 بازدید

پژوهش 2 پاسخ
1955 بازدید

۲۱ فروردین ۹۶, ۱۳:۴۴
کارآفرینی 1 پاسخ
903 بازدید

۰۷ اسفند ۹۵, ۱۰:۰۳
علوم آزمایشگاهی 3 پاسخ
634 بازدید

۰۱ آذر ۹۵, ۱۴:۳۴
تصویرخوانی 1 پاسخ
591 بازدید

۲۲ آبان ۹۵, ۱۵:۵۳
دست سازه 2 پاسخ
4887 بازدید

۲۰ آبان ۹۵, ۱۲:۳۰
نمایش به زبان انگلیسی 0 پاسخ
571 بازدید

خلاقیت و تفکر خلاق 0 پاسخ
738 بازدید

جشنواره ترویج علم 0 پاسخ
466 بازدید

آثار دانش آموزان در جشنواره ترویج علم سال تحصیلی 96-95 0 پاسخ
332 بازدید

عناوین و فرم داوری دست سازه های دانش آموزی سال 96-95 0 پاسخ
432 بازدید

راهنمای جشنواره نوجوان خوارزمی 0 پاسخ
466 بازدید

بر گزاری جشنواره نوجوان خوارزمی سال 95 0 پاسخ
346 بازدید

مطلب   مطلب با پاسخ جدید   مطلب داغ   مطلب داغ با پاسخ جدید   مطلب غیرفعال   مطلب غیرفعال با پاسخ جدید   مطلب مهم