چاپ خبر
دبیرستان دوره اول نمونه دولتی سعدی شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
موفقیت در مقالات علمی پژوهشی جشنواره زیست فناوری شهر تهران
 
 
🌹👏خبر خوب👏🌹
 
موفقیت دانش آموز عزیز فاطمه داداشی

 در مقالات علمی پژوهشی جشنواره زیست فناوری شهر تهران 

را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.
انتهای پیام/.