چاپ خبر
دبیرستان دوره اول نمونه دولتی سعدی شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
جایزه ویژه مسابقه بین المللی دانش مغز Brain Bee
🌹جایزه ویژه مسابقه بین المللی دانش مغز Brain Bee
(بسته آموزشی علوم اعصاب شناختی)
که از طرف دفتر نهاد ریاست جمهوری به مدرسه اعطاء گردید.
 
 
(تعدادی از دانش آموزان شرکت کننده از طرف مدرسه سعدی در مسابقه Brain Bee)
 
 
 
 
انتهای پیام/.