عنوان
همایش عمومی انجمن اولیاء و مربیان  
سال تحصیلی
تاریخ
۹۶/۰۷/۱۹
گزارش
گزارش برگزاری جلسه ی
انتخابات نمایندگان اولیاء در انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه
 
http://s8.picofile.com/file/8309377342/yadvare5.jpg