افتخارات فرهنگی - هنری دبیرستان در سال تحصیلی 98-97

 
 

افتخارات ورزشی سال تحصیلی 98-97

 
 

گروه های آموزشی

 
 

افتخارات علمی دبیرستان در سال تحصیلی 98-97

 
 

پذیرفته شدگان آزمون استعدادهای درخشان تابستان 96

 
 

اسامی پذیرفته شدگان ازمون دبیرستانها و هنرستانهای نمونه دولتی سال تحصیلی 96-1395

 
 

پذیرفته شدگان تیزهوشان

 
 

افتخارات مدرسه سعدی در سال تحصیلی  96-95

 
 

افتخارات مدرسه سعدی در سال تحصیلی 97-96

 
 

پذیرفته شدگان نمونه دولتی