در جشنواره ترویج علم (بخش نقاشی) شما نیز داوری کنید...
1. پنج نقاشی برتر از نظر شما کدامند؟


  در جشنواره ترویج علم ( بخش نقاشی ) شما نیز داوری کنید...  
پنج اثر برتر از نظر شما کدام است؟ (هر فرد می تواند تا 5 اثر از گزینه های منوی سمت راست این صفحه را انتخاب و به آن رای دهد.)
 
لطفا تا لود شدن کامل تصاویر منتظر بمانید...
 
 
 
شماره 1
http://s9.picofile.com/file/8272168950/%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D9%88%D9%81%D8%A7_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85.jpeg
 
 
شماره 2
http://s9.picofile.com/file/8272600850/%D8%A2%D8%AA%D9%86%D8%A7_%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_804.jpeg
 
شماره 3
http://s9.picofile.com/file/8272600876/%D8%A2%DB%8C%D8%B3%D8%A7_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_804.jpg
 
شماره 4
http://s8.picofile.com/file/8272600934/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C_704.jpeg
 
شماره 5
http://s8.picofile.com/file/8272600968/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B0_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C_701.jpeg
 
شماره 6
http://s8.picofile.com/file/8272601000/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B0_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C2_701.jpeg
 
شماره 7
http://s8.picofile.com/file/8272601018/%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_804.jpg
 
شماره 8
http://s8.picofile.com/file/8272601034/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C_703.jpg
 
شماره 9
http://s9.picofile.com/file/8272601042/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7_%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C_802.jpeg
 
شماره 10
http://s9.picofile.com/file/8272601068/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C_802.jpeg
 
شماره 11
http://s8.picofile.com/file/8272601126/%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_701.jpeg
 
شماره 12
http://s8.picofile.com/file/8272601168/%D8%B3%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C.jpeg
 
شماره 13
http://s8.picofile.com/file/8272601176/%D8%B3%D8%AD%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C_904.jpg
 
شماره 14
http://s8.picofile.com/file/8272601250/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_704.jpeg
 
شماره 15
http://s9.picofile.com/file/8272601284/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C_804.jpeg
 
شماره 16
http://s9.picofile.com/file/8272601334/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_801.jpeg
 
شماره 17
http://s9.picofile.com/file/8272601426/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_902.jpeg
 
شماره 18
http://s9.picofile.com/file/8272601442/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C_703.jpg
 
شماره 19
http://s9.picofile.com/file/8272601450/%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7_%DA%A9%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C_902.jpeg
 
شماره 20
http://s8.picofile.com/file/8272601534/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C_703.jpeg
 
شماره 21
http://s9.picofile.com/file/8272601618/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C_7003.jpeg
 
شماره 22
http://s8.picofile.com/file/8272601668/%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%87_804.jpeg
 
شماره 23
http://s9.picofile.com/file/8272601684/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86_%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C903.jpeg
 
شماره 24
http://s8.picofile.com/file/8272601700/%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%AF_704.jpeg
 
 
شماره 25
http://s9.picofile.com/file/8272601742/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF.jpg
 
 
شماره 26
http://s8.picofile.com/file/8272601826/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF%DB%8C_804.jpeg
 
   
  در جشنواره ترویج علم ( بخش نقاشی ) شما نیز داوری کنید...  

اولیا ارجمندِ دانش آموز عزیز

دانشگاه علم و صنعت با همکار ی سازمان دانش آموزی اقدام به برگزاری کارگاههای مجازی با محوریت محیط زیست و فناوری و فضای مجازی نموده است .

این کارگاهها فقط برای تعدادی محدود از دانش آموزان پایه هفتم برگزار میگردد . در صورت تمایل تا ظهر امروز بصورت تلفنی ثبت نام فرمایید جلسه توجیهی برای ثبت نام شده ها برگزار میگردد .

 
   
  نخستین جشنواره دانش آموزی دریا  
   
  جشنواره نور ابن هیثم  
 
درتاریخ چهارشنبه 94/9/25 دانش اموزانی که برای مسابقه ابن هیثم (فیزیک نور) فیلم ارائه داده بودند در همایشی که به همت پژوهشسرای آفرینش در محل سالن اجتماعات ترتیب داده شده بود شرکت نمودند.
در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر خاکی استاد فیزیک دانشگاه برای دانش آموزان پیرامون خواص نور صحبت نمودند سپس سرکار خانم نظری مسئول انجمن فیزیک منطقه 4 درباره میزان همکاری دانش آموزان منطقه برای دانش آموزان صحبت نمودند و تعدادی از فیلم ها را به نمایش گذاشتند سپس آقای یعقوبی از موزه علوم و فناوری در جنگ فیزیک ساعاتی پرشور و هیجان را با تعدادی از آزمایشات فیزیک برای دانش آموزان به ارمغان آوردند.
 
در این همایش فیلم های دو گروه از دانش آموزان مدرسه سعدی
(فاطمه محمدی و مریم ترابی پایه هشتم)
و
(شیرین علیزاده و پرنیان قاسمی پایه نهم)
به نمایش گذاشته شد
و
لیلی شکری و ترانه روح بخش از دانش آموزان  پایه هفتم مدرسه
آزمایش یانگ را برای شرکت کنندگان در همایش نشان داده و دانش آموزان پایه نهم زهرا طالبی و فاطمه بیگلری و نرگس طهری و فرناز گلچین نیز با دود عود و اشعه لیزر مسیر نور را به نمایش گذاشته و با چراغ قوه و جعبه تصاویر زیبایی روی سقف ایجاد نمودند.
 
 
امید داریم همیشه شاهد حضور دانش آموزان در
همایش های علمی و عرصه های مهم دانش کشور باشیم.
http://www.yasgroup.ir/wp-content/uploads/2012/12/869.gif
اسامی دانش آموزان شرکت کننده
در همایش نور ابن هیثم
 
1 نرگس طهری 29 پرند کاشی
2 زهرا طالبی 30 فراست
3 مبینا برزگری 31 مرادی
4 سارینا زاهدی 32 رستمی
5 تینا آقایی 33 صامعی
6 صبا شیرمحمدی 34 صیادی
7 مبینا کمساری 35 قاسمی
8 فاطمه بیگلری 36 هلیا احدی
9 هانیه عسکری 37 آبدینی
10 سارا حاجی علی 38 سلمانی
11 شیرین علیزاده 39 اله یاری
12 صدف ترابی 40 ابراهیمی
13 پرنیان حسین زاده 41 درسا باغانی
14 حانیه ناصری 42 مجاوری
15 ترانه روح بخش 43 موسوی
16 لیلی شکری 44 شاهی
17 فاطمه کاظمی 45 شوقی
18 سروناز ایزدپناه 46 مزینانی
19 فاطمه محمدی 47 شهرابی فراهانی
20 آتنا یاوری 48 ابوالی
21 مبینا علیزاده 49 افسانه
22 نگین رحیمی پور 50 رز سلیمانی
23 فاطمه کاظم قمی 51 نظری نژاد
24 فرناز گلچین 52 گودرزی
25 ملیکا بهشتی 53 علی دوست
26 لطیفی 54 گلستانی پور
27 مرادی 55 هستی ملا طایفه
28 مریم ترابی 56 آیسا رضایی
 
 
 
 
   
  اخبار/مقالات