ثبت نام اینترنتی سرویس 98-97

اولیای گرامی؛
لطفاً توجه داشته باشید، جهت ثبت نام تکمیلی سرویس
میبایست حضوراً به مسئول سرویس مراجعه فرمائید.
 
برای مشاهده خبر روی تصویر کلیک کنید...
 
 
 
 
 

قوانین سرویس

سال تحصیلی 98-97

 

اموری که لازم است مشترکاً توسط دانش آموز و اولیای محترم مورد توجه قرار گیرد.

 

 ایاب و ذهاب دانش آموزان بعهدۀ اولیای گرامی می باشد.

نکته1)در صورت تمایل پس از هماهنگی با انجمن اولیاء و مربیان سرویس دهی توسط مسئولین اجرایی مربوطه صورت می پذیرد.لذا مدرسه هیچگونه تعهدی نسبت به ایاب و ذهاب دانش آموزان نخواهد داشت.

نکته 2 )دانش آموز موظف است زمان استفاده از سرویس حافظ کلیه ارزش های دینی خود بوده و معـرف شخصیت یک دختـر مسلمان از خـانواده ای مذهبـی و متعهـد باشـد.لــذا توصیـه می گردد دانش آموزانی که از سرویس استفاده می نمایند حتماً به نکات زیر توجه داشته باشند:

1- رعایت کامل حجاب اسلامی در سرویس.

2- حضور به موقع و سریع برای سوار شدن سرویس در هنگام آمد و رفت

3- عدم هر گونه صحبت با راننده به غیر از صحبت های ضروری علی الخصوص سلام و خداحافظی کردن.

4- رعایت کامل احترام و تکریم نسبت به راننده سرویس.

5- نشستن در سرویس به ترتیب سوار و پیاده شدن.

6- پرهیز ازصحبت کردن بلند وانجام حرکات ناشایست در سرویس.

7- احترام گذاشتن نسبت به کلیه هم سرویسی ها.

8- داشتن صبر و متانت و آرامش کامل در سرویس.

9 - پرهیز از خوردن و آشامیدن در سرویس.

10- عدم دریافت و یا پرداخت هر گونه شیء یا وجه به راننده سرویس.

11- عدم هر گونه در خواست از راننده سرویس نسبت به تغییر مسیر.

لذا لازم است اولیای گرامی هر گـونه تغییر مسیـر دانش آموز را کتبـاً به دفتــر مدرسـه گـزارش نمـاینـد و در صــورتـی کـه دانش آموز به طور موقت در مکان دیگری پیاده می شود با هماهنگی قبلی توسط مدرسه به راننده اعلام گردد.

12- عدم درخواست از راننده سرویس جهت توقف در مسیر و یا احیاناً خرید

 13- دانش آموز جهت سوار شدن به سرویس می بایست صبح 5 دقیقه قبل از ساعت اعلام شده در محل حضور داشته باشد.

.

اعلام تغییر آدرس و... :

  • در صورت تغییر آدرس،شماره تلفن منزل یا محل کار،در اسرع وقت کتباً دفتر مدرسه را آگاه نمایید.
  • چنانچه در برنامه رفت وآمد و یا هر مورد دیگر تغییراتی لازم بود و یا پیغام مهمی برای دانش آموز دارید لطفاً تا قبل از ساعت 10 صبح مدرسه را مطلع نمایید.
  • در صورت بروز هر گونه اختلاف و یا مشکل با راننده سرویس و یا هم سرویسی ها لازم است به مسئول اجرایی سرویس مراجعه شود.

15- مدرسه از گرفتن آژانس در صورت هرگـونه نیاز(خانواده یا دانش آموز) جداً معذور است.

 در غیر اینصورت جداً از همکاری با شما معذوریم.