بازدید دانش آموزان پایه هفتم از مجموعه رویا پارک موزه دار آباد در تاریخ 21 و22 آبان ماه 
  
 
     
 
     
اردوی باغ علم پایه نهم
 
 
     
 
 

آلبوم تصاویر یک روز شاد