آلبوم تصاویر یک روز شاد

 
     
اردوی باغ علم پایه نهم
 
 
     
 
     
 
 
بازدید دانش آموزان پایه هفتم از مجموعه رویا پارک موزه دار آباد در تاریخ 21 و22 آبان ماه