نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی، علمی و پژوهشی

 
 

آموزش و پژوهش

 
http://s9.picofile.com/file/8274112418/daneshe_maqz.jpg
 
http://s8.picofile.com/file/8274112484/tebian.jpg
 
http://s9.picofile.com/file/8274112450/zist_fanavari.jpg
 
http://s8.picofile.com/file/8274112392/anjomane_elmi.jpg
 
http://s9.picofile.com/file/8274112434/nojavane_kharazmi.jpg
 
http://s8.picofile.com/file/8274112534/tarvije_ellm.jpg
 
http://s8.picofile.com/file/8274113018/mosabeqate_qorani.jpg
 
http://s8.picofile.com/file/8274112426/mosabeqate_adabi.jpg