قوانین ثبت نام 
 
 
اولیای گرامی لطفا با دردست داشتن مدارک عنوان شده در لیست بالا  و 10 دقیقه قبل از ساعت مقرر و تعریف شده
.برای کد رهگیری شما جهت تکمیل کردن فرم های ثبت نام ، در دبیرستان حضور داشته باشید
خودکار و وسایل نوشتاری به همراه داشته باشید .
زمان مورد نظر برای ثبت نام شما منظور شده است از اینکه زمان لحاظ شده را برای دیگر
دانش آموزان رعایت می کنید سپاس گزاریم 
حضور دانش آموز به همراه اولیا الزامی است 
*** نکته خیلی خیلی مهم اولیای محترم جهت ثبت نام کد پادای دانش آموز را از مدرسه قبلی اخذ و
بهمراه داشته باشید ***
 
 
 
     
 
     
سری 3