انجمن اولیا و مربیان 
 

تعداد آرای منتخبین  سال تحصیلی۱۴۰۰

۱-خانم هنگامه خرم بخت ۱۳۳رای

۲- خانم افسانه ترکمن ۱۲۵ رای

۳-خانم اسکندری نیا ۱۲۰ رای

۴- اقای منصور نیا ۱۱۱رای                                                                 

۵- خانم نجفی ۱۰۲رای

۶- خانم توانا ۹۸ رای

۷- اقای حسنی تبار ۹۰رای

۸ خانم علیزاده ۸۹ رای

اولین جلسه انجمن در روز چهارشنبه بیست و هشتم مهر ماه برگزارشد.

در این جلسه رای گیری  برای انتخاب رئیس انجمن ، نایب رئیس و منشی انجمن انجام شد در این جلسه گزارشی از بیلان سال قبل ارائه شد.

 اعضای جدید و قدیم معرفی شدند و تقدیر از اعضای سال قبل انجام شد. خانم نگارین نجفی با بالاترین آرا کسب شده در این جلسه  بعنوان رئیس انجمن ، جناب آقای حسنی تبار  

نایب رئیس  و خانم علیزاده به عنوان منشی و دبیر جلسات انجمن انتخاب شدند.