جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراهای شهر تهران

۳۱ خرداد ۹۵, ۱۳:۰۱
چهارمین  جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراهای شهر تهران، ویژه دانش آموزان و هنرجویان دوره های سه گانه شهر تهران
 در سال تحصیلی اردیبهشت ماه سال 95
در فرهنگسرای خاوران برگزار می شود .

بخش های جشنواره:
 
بخش نمایشگاه و کارگاه های علمی آموزشی/
سمینار پروژه های تحقیقاتی دانش آموزی برنامه نویسی/
پل سازی مجازی/
بخش ویژه هنر و ادبیات/
بخش ویژه خلاقیت/
فن بازار /
 
بچه ها ما میتوانیم آثاری را که شما در پژوهش یا  داستان نویستی و هنر های تجسمی و عکاسی و ...    از اول سال ارائه میدهید و و مورد داوری قرار میگیرد بخوبی در آرشیو امسال نگهداری نموده و در این جشنواره ارائه دهیم ز پس فقط باید از ابتدا خوب و مطمین گام  بردارید و کار را تا فرصت دارید و  امتحانات شروع نشده کامل نمایید.در واقع شما یک اثر موفق تولید می نمایید و ما  آن اثر و زحمت شما را در چند موقعیت شرکت میدهیم.

موفق باشید
ناصحی معاون پژوهش